سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرتضی تمیزی فر – استادیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه علم وصنعت ایران
سیدمحمد زهرایی – دانشجوی دکترا
رضا حیدری کیا – دانشجوی کارشناسی ارشد
علی پیشگاه زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

فرایند سینترینگ پودرهای فشرده شده تنگستن – نیکل – اهن بدلیل تفاوت در نقاط ذوب آهن و نیکل با تنگستن از نوع سینترینگ در حضور فاز مایع LPS می باشد افزایش میزان فاز مایع از درصدهای مناسب باعث کاهش خواص مکانیکی می گردد. دراین تحقیق دو نمونه با درصدهای متفاوت W-Ni-Fe که به روش ایزواستاتیک سرد CIP تهیه و سپس سینتر شده بود مورد استفاده قرارگرفت بررسیهای متالوگرافی با رعایت استانداردهای مربوطه قبل و بعد از عملیات حرارتی در کوره HOT stage با اتمسفر کنترل شده خلا و گاز ارگون تا دمای ۱۴۵۰ انجام شد. با استفادها ز روش میکروسختی سنجی معلوم شد که سختی بعد از انجام عملیات حرارتی روی مرزها و زمینه کاهش یافته است و با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM و انجام مطالعات ریزساختاری و انالیز کیفی و کمی علت این کاهش به مکانیزم انتقال یک رسوب کاربیدی سخت شناسایی شد. و نشان داده شد که میزان مناسب زینترینگ ذرات تنگستن با یکدیگر در زمینه بایندر آهن – نیکل نتایج بهتری را ارائه می نماید.