سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد حسین شاعری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی و علم مواد و متالوژی – دانشگاه ع
سعید شبستری – استاد ء دانشکده مهندسی و علم مواد و متالوژی – دانشگاه علم و صنعت ایران
حسن ثقفیان – استادیار ء دانشکده مهندسی و علم مواد و متالوژی – دانشگاه علم و صنعت ایر

چکیده:

باتوجه به نقش موثر آستنیت باقیمانده در کاهش مقاومت سایشی ودر بسیاری از موارد افزایش احتمال شکست فولادهای کروم_مولیبدن دار تاثیر فرایندهای مختلف عملیات حرارتی بر میزان آستنیت باقیمانده این فولادها در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار گرفته است.دراین تحقیق سیکلهای عملیات حرارتی شوکه کردن مستقیم مارتمپر و آیتمپر روی نمونه ها انجام شد.قطعات پس از نگهداری در دمای آستنیته در کوئنچ مستقیم بوسیله هوای فشرده و هوای آرام خنک شدند.و در کوئنچ هم دما در حمام نمک به مدت ۲و۸و۳۰و۱۲۰ دقیقه در دماهای ۲۰۰و۳۰۰ درجه نگهداری شده و سپس ساختار آنها بوسیله میکروسکوپ نوری (اچ مرسوم سیاه و سفیدواچ رنگی)میکروسکوپ الکترونی میکروسختی و XRDبررسی شد.براساس نتایج بدست آمده در فرایند کوئنچ هم دما در دمای ۳۰۰ درجه ونگهداری به مدت ۱۲۰ دقیقه کمترین میزان آستنیت باقیمانده در ساختار مشاهده میشود.