سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محسن سیلسپور – موسسه تحقیقات خاک و آب

چکیده:

به منظور مصرف بهینه ریز متغذی های آ]ن، منگنز و روی در زراعت گندم و مطالعه اثرات آنها در شرایط شور سه آزمایش مستقل درخصوص هر یک از ریز مغذی های آ]ن و منگنز و روی در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی با چهار تیمار و سه تکرار در مجتمع کشت و صنعت اشراق واقع در ۳۵ کیلومتری جنوب ورامین به مدت یک سال زراعی انجام شد.