سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

غلامعباس بارانی – عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدجواد خانجانی – عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

عوامل مختلف اقلیمی مانند درجه حرارت، باد، رطوبت تبخیر و تعریق و بارش پروسه تولید درمعادن روباز را تحت تاثیر قرار می دهند. تصادفی بودن رویداد این عوامل، کنترل مقابله با پی آمد های نامطلوب حاصل از آنها را مشکل می سازد. درمعادن روباز، در اثر بارندگی بیشتر فعالیتهای معدنی از قبیل عملیات برداشت، دپو، بارگیری و حمل و نقل مختل شده و تا تبخیر آب از منطقه ادامه پیدا میکند. هم چنین آب نفوذ یافته درمنطقه معدنی سبب میردد که برداشت از معدن در رقومهایی که پایین تر از سطح ایستابی آب منطقه قرار دارند مواجه با مشکل شده و پایداری تراس های منطقه بهره برداری معدن کاهش یابد. در نهایت چگونگی برداشت از چنین معادنی تحت تاثیر شرایط اقلیمی منطقه قرار گرفته و بعلت کاهش تعدادروزهایکاری، موجب افزایش هزینه برداشت ازمعدن شده و بهره برداری از آن را غیر اقتصادی می نماید. شناخت دقیق شرایط اقلیمی مناطق معدنی و بررسی چگونگی اثر عوامل اقلیمی در کیفیت بهره برداری ازمعادن می تواند راهگشای حل مشکلات حاصل از اثرات نامطلوب پارامترهای اقلیمی باشد.
در این مطالعه پارامترهای مختلف اقلیمی منطقه گل گهر سیرجان از قبیل درجه حرارت هوا، باد، رطوبت نسبی، تبخیر و تعرق و بارش مورد بررسی دقیق قرار گرفته و اثر این پارامترها در هیدرولوژی منطقه مورد توجه قرار می گیرد، ضمن تعیین اقلیم منطقه با استفاده از اطلاعات حاصله توصیه های لازم جهت بهره برداری از معدن ارائه می گردد.