سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شبنم ششمانی – گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری، تهران
محمد نظری – گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری، تهران
راضیه بنکدارسخی – وزارت آموزش و پرورش منطقه ١٢ تهران
حمیدرضا آقابزرگ – پژوهشگاه صنعتنفت

چکیده:

دراین مقاله اثرغلظت تترااتیل ارتوتیتاناتدرسنتز توده های کروی زئولیتی با استفاده ازروش قالب گیری کلوئیدی گزارش شده است این روش برپایه خودپیوندی بین محلول سنتز و رزین با قابلیت تبادل انیونی به عنوان درشت قالب گیراست برتری این روش سنتز توده های زئولیتی خالص است قالب گیرالی به کاربرده شده TPAOH بود روشهای پراش پرتو،(XRD) X طیف سنجی IR و میکروسکوپ نوری برای شناسایی نمونه های سنتز شده مورد استفاده قرارگرفتند