سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش سراسری علوم پایه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیرضا آقابزرگ – پژوهشگاه صنعت نفت- دانشیار دکترای تخصصی شیمی کاتالیست
محمد نظری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهری ری
شبنم ششمانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهری ری
راضیه بنکدارسخی – آموزش و پرورش منطقه ۱۲ تهران

چکیده:

اثر غلظت سیلیسیم در سنتز تیتانیوم سیلیکالات-۱-(۱-TS) به روش محلول شفاف در محیط بازی یک قالب گیر آلی بررسی شد آنگاه پس از تشکیل هسته های زئولیتی ۱-TS رزین آنیونی در مرحله دیگری از سنتز به محلول شفاف افزوده شد. رشد بلور در محلول سنتز با رشد بلور روی رزین مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. بررسی ها نشان داده است که با افزایش غلظت منبع سیلیسیم رشد بلوری در روی رزین بهتر از رشد بلور در محلول سنتز (خارج از رزین) انجام گرفته اس. شناسایی درشت ساختار کروی تشکیل شده روی رزین و سایر ریز منفذهای موجود در محلول سنتز به وسیله طیف IR در گستره زیر قرمز میانی و الگوی پراش پرتو X hk[hl an.