سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

معصومه حاجی کریمیان – دانشکده مهندسی شیمی – پردیس ۳ دانشکده های فنی
حسین ابوالقاسمی – دانشکده مهندسی شیمی – پردیس ۳ دانشکده های فنی

چکیده:

بررسی پدیده وارونگی فازی از جمله پارامترهای بسیار مهم در سیستم های استخراج مایع – مایع می باشد ، به گونه ای که دانستن زمان وقوع این پدیده از مهمترین الگوهای طراحی است . در این تحقیق به منظور بررسی اثر غلظت عامل فعال سطحی بر پدیده وارونگی ، از یک سیستم مجهز به همزن با دور متغیر استفاده شده است . آزمایش توسط یک سیستم شیمیایی استاندارد تولوئن / آب در غلظتهای مختلف دو دسیل سدیم سولفات و با دو نوع پره ملخی و پارویی در سرعتهای مختلف همزن انجام گردید و اثر غلظت عامل فعال سطحی و دور همزن در نسبت حجمی ثابت فاز پراکنده (سبک) به فاز پیوسته (سنگین ) ، به طور همزمان مورد بررسی قرار گرفت . به طور کلی نتایج نشان داده است که با افزایش غلظت عامل فعال سطحی ، احتمال وقوع پدیده وارونگی در دوره های بالاتر افزایش می یابد ، که این نتیجه با استفاده از پره پارویی محسوس تر می باشد . همچنین در تمام حالتها ، افزایش دور همزن ، موجب افزایش احتمال وقوع پدیده وارونگی فازی گردیده است .