سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مازیار صدیقی مقدم – کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر، دانشکده مهندسی پلیمر – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
وحید حدادی اصل – دکترای مهندسی پلیمر، پژوهشکده فنی و مهندسی – پژوهشگاه پلیمر و پتروش
سیدمحمدمهدی مرتضوی – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، پژوهشکده فنی و مهندسی – پژوهشگاه پلیمر

چکیده:

در این پژوهش، پلیمریزاسیون پلی اتیلن سنگین با استفاده از کاتالیست THT در فشار ۷ بار و دمای ۷۰ درجه سانتیگراد بصورت نیمه پیوسته و در یک راکتور ۵ لیتری بصورت دوغابی و بدون استفاده از هیدروژن بعنوان عامل انتقال زنجیر و کنترل کننده جرم مولکولی انجام پذیرفت . در این مطالعه اثر کمک کاتالیستهای مختلف شامل تری اتیل آلومینیوم(TEAl)، تری ایزو بوتیل آلومینیوم (TiBAl) و تری-n اکتیل آلومینیوم(TnOAl )بر فعالیت کاتالیست و خواص پلیمرنهایی ( جرم ملکولی، توزیع جرم ملکولی، دمای ذوب، درصد بلورینگی و چگالی توده ) بررسی گردید . مشاهده شد با افزایش غلظت کمک کاتالیست نسبت به تیتانیوم فعالیت کاتالیست افزایش یافته و بعد از رسیدن به یک مقدار بهینه استفاده می شود، فعالیت کاتالیستی وTEAl فعالیت کاتالیست کاهش می یابد . همچنین هنگامی که از کمک کاتالیست بدست می آید . افزایش غلظت کمک کاتالیست موجب کاهش جرم ملکولیTiBAl و TnOAl بازده بیشتری نسبت بهمی شود و پلیمر حاصل از کمک کاتالیست TiBAl به نسبت کمک کاتالیست TEAl ، دارای جرم ملکولی بالاتری است . دمای ذوب و توزیع جرم ملکولی پلی اتیلن حاصل با تغییر نوع و غلظت کمک کاتالیست تقریباً ثابت می باشد . پلیمر حاصل از کمک کاتالیست TEAl ، دارای بالاترین درصد بلورینگی نسبت به دوکمک کاتالیست دیگر می باشد . پلیمر حاصل ازکمک کاتالیست TEAl ، دارای بالاترین چگالی توده می باشد .