سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حامد جوادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
غلامرضا زمانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
حسین حسینی راد – دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

چکیده:

به منظور ارزیابی واکنش رشد عملکرد و اجزا عملرکد پهبه تحت تاثر فاصله های آبیاریا ول و دوم آزمایشی در سال ۱۳۸۰ بدر مزرعه تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند به صورت فاکتوریل در قالبطرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا شد که در آن تیمارها عبارت بودند از دو رقم (محلی بیرجند و ورامین) و فاصله های آبیاری اول و دوم (یک، دو، سه، چهار و پن ج هفته پس از سبز شدن).