سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرزاد ویسی – استادیار گروه مهندسی مکانیک
محمد ابراهیم اعلمی آل آقا – استادیار گروه مهندسی مکانیک
مراد پاک نژاد – مربی گروه مهندسی مکانیک

چکیده:

پوشش دهی به روش پاشش حرارتیبمنظور افزایش عمر قطعات و تقویت مقاومت سطحی اجزاء ماشین از دیر باز در صنایع مختلف استفاده شده است. فاصله میان تفنگ پاشش و زیرلایه پارامتر مهمی در فرآیند پاشش حرارتی می باشد. این فاصله با تاثیر بر سرعت و دمای ذرات برخورد کننده به سطح، کیفیت پوشش ایجاد شده را تعیین می کند. در این مقاله با استفاده از روش حل عددی، تاثیر فاصله پاشش بر میدان سرعت و دمای جت هوای خروجی و نیز ذرات فلزی داخل جریان یک سیستم فلز پاشی قوسی مطالعه شده است. در مواردی نتایج حل عددی با نتایج تجربی جهت اعتبار بخشیدن به حل عددی مقایسه شده است. در پایان در یک مطالعه موردی با استفاده از نتایج عددی بهترین فاصله پاشش برای ایجاد یک پوشش مطلوب پیشنهاد گردیده است