سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنگره علوم باغبانی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمدعلی خلج – عضو هیئت علمی مرکز ملی تحقیقات گل وگیاهان زینتی محلات

چکیده:

لیلیوم یکی از گلهای زینتی منحصر به فرد پیازی است که گلهای زیبا و رنگارنگ آن از قیمتهای بالایی برخوردار است و به صورت گل شاخه بریده و یا گلدانی (در کشورهای دیگر) کشت می گردد. اکثر گلکاران تولید کننده این گل ، برای تولید آن ، فاصله کاشت مناسب را رعایت نکرده و فقط کمیت این گل را در نظر می گیرند و در نتیجه گلهای تولید شده این گلکاران کیفیت مطلوب را نداشته و فقط برای عرضه در داخل کشور مناسب می باشد. بنابراین برای دست یافتن به فاصله کشت مناسب و در نتیجه تولید با کمیت و کیفیت مناسب ، آزمایشی در قالب بلوکهای کامل تصادفی با ۳ رقم و ۵ فاصله کاشت در سه تکرار انجام شد. تیمارهای فاصله کاشت عبارتند از : ۵*۵، ۱۰*۱۰ ، ۱۵*۱۵ ، ۲۰*۲۰ و ۲۵*۲۵ سانتی متر. مدیریت برای تمام تیمارها یکسان بوده است. داده های حاصل از آزمایش نشان می دهد که افزایش فاصله کاشت باعث بهبود کیفیت گلها شده است ولی فاصله بیش از ۲۰*۲۰ سانتی متر باعث افزایش هزینه ها و کاهش عملکرد می گردد. نتایج آزمایش نشان می دهد که فاصله ۱۵*۱۵ از لحاظ خصوصیات کمی و کیفی گل مانند طول شاخه گل دهنده ، طول و قطر گلچه ، تعداد غنچه در ۳ رقم دارای شاخصی بالاتری بود. در تیمار ۵*۵ علی رغم تولید کمی گل ولی شاخصهای کیفی مناسبی نداشته و بنابراین توصیه نمی گردد. چرا که قطر شاخه و طول و قطر گلچه ها که از شاخصهای بازارپسندی می باشند کیفیت خوبی نداشتند.