سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

اسدالله حجازی – مجموع آموزشی عالی ابوریحان دانشگاه تهران
مریم دیوسالار – مجموع آ»وزشی عالی ابوریحان دانشگاه تهران
غلامعلی اکبری – مجموع آموزشی عالی ابوریحان دانشگاه تهران

چکیده:

سویا یکی ازم همترین محصولات زراعی جهان است که سطح زیر کشت آن در سال های اخیر در حال افزایش می باشد با توجه به انیکه انخاب و استفاده از بذر با کیفیبت بالا کلید اصلی عملکرد مطلوب می باشد و یکی از عوامل کاهش کیفیت بذر ترک های ایجاد شده در پوسته بذر توسط دستگاه ها و تجهیزات برداشت و همچنین دستگاه های خشک کن می باشد لذا در این تحقیق برای تعیین بهترین دما و عمق خشک کن برای کمترین ترک و خسارت به بذر اثر چهار سطح دما (۳۰ و ۲۵ و ۴۰ و ۳۵ درجه سانترگیان)، عمق خشک کن در دو سطح ۵ و ۱۰ سانتیمتر بر میزان ترک پوسته بذر دو رقم ایجاد سویا در کشور و اثرات آن بر میزان جوانه زنی در قالب طرح فاکتوریل بر پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در یکی از آزمایشگاه های دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران مورد بررسی قرار گرفت.