سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدرضا شبگرد – استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز
رسول عباسپور – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز

چکیده:

در این تحقیق تأثیر پارامترهای ورودی فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی (زمان روشنی پالس و شدت جریان جرقه) بر روی زبری سطح و گپ کناری ایجاد شده مابین ابزار و قطعه کار در فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی فولاد ابزارASP30با استفاده از ابزارمسی مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمایش ها نشانمی دهد که افزایش شدت جریان می دهد که افزایش شدت جریانI) بیش از زمان روشنی پالسTi) بر روی زبری سطح تأثیر گذار بوده و موجب افزایش آن می شود؛ درصورتیکه افزایش زمان روشنی پالس بیش از شدت جریان برروی گپ کناری تأثیر گذار بوده و موجب افزایشآن می شود