سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی نصریان – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مکانیک دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشه
سعید حدیدی مود – استادیار گروه مکانیک دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

“autofrettage”یک فرآیند الاستیک – پلاستیک است که امکان استفاده مؤثرتر از مواد موجود و افزایش مقاومت مخازن جدار ضخیم را فراهم میآورد . در این پژوهش تأثیر autofrettage بر نحوة توزیع تنشها و جابجاییها و توانایی تحمل بار توسط یک مخزن فولادی استوانهای شکل مورد بررسی قرار گرفته است . همچنین فشارهای حداکثر و حداقل تسلیم سیلندر و فشار بهینه برای عملیات autofrettage استخراج شده است . تحلیلها با دو رهیافت عددی و تحلیلی و با در نظر گرفتن خاصیت کرنش سختی برای ماده صورت گرفته است