سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

داود صالحی نیا – سازمان انرژی اتمی ایران، مرکز تحقیقات لیزر، انتهای خیابان کارگر شمال
کامران خراسانی – سازمان انرژی اتمی ایران، مرکز تحقیقات لیزر، انتهای خیابان کارگر شمال
بتول سجاد – دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم ، گروه فیزیک
سعید بهروزی نیا – دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم ، گروه فیزیک

چکیده:

در این مقاله به بررسی اثر فرکانس عملکرد بر روی توان خروجی لیزر بخار مس پرداخته شده است و در بازه فرکانسی ۱۴- ۳۳kHzتوان خروجی سبز و زرد بطور جداگانه در شارشهای مختلف گاز کمکی نئون اندازه گیری شده و بیشینه و کمینه هایی در فرکانسهای خاصی مشاهده گردیده است.