سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

منصور زند – گروه لیزرهای گازی و رزینه ای ، پژوهشکده لیزرواپتیک ، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
سعید بهروزی نیا – گروه لیزرهای گازی و رزینه ای ، پژوهشکده لیزرواپتیک ، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
فریبا رحیمی اشتری – گروه فیزیک ، دانشکده علوم ، دانشگاه الزهرا ، تهران
بتول سجاد – گروه فیزیک ، دانشکده علوم ، دانشگاه الزهرا ، تهران

چکیده:

در این مقاله به بررسی اثر فرکانس بر روی عملکرد و توان خروجی لیزر بخاربرمید مس پرداخته شده است و در بازه فرکانسی ۱۳-۲۷ کیلوهرتزتوان خروجی سبز و زرد بطور جداگانه اندازه گیری شده و بیشینه و کمینه هایی در فرکانسهای خاصی مشاهده گردیده است .