سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

وحیده اصفهانی – دانشکده علوم – دانشگاه کاشان – ایران
عبدالعلی رمضانی – دانشکده علوم – دانشگاه کاشان – ایران
محمد الماسی کاشی – دانشکده علوم – دانشگاه کاشان – ایران

چکیده:

طی یک فرایند دو مرحله ای شامل ساخت قالب اکسید آلومینای حفره دار و پر نمودن آن با روش نشست الکتروشیمیایی مستقیم آرایه نانوسیمهای آهن تهیه شد. طرح پراش اشعه x متناظر با این نمونه ها حاکی از آن است که نمونه های ساخته شده دارایساختار بلوری مرکز حجمی و از نوع Fe – آلفا می باشند. همچنین با اندازه گیری های مغناطیسی معلوم شد که با تغییر پارامترهایی از جمله فرکانس ولتاژ اعمال شده در فرایند الکتروانباشت متناوب می توان نیروی وادارندگی، نسبت مربعی بودن حلقهپسماند مغناطش اشباع را تغییر داد و به عبارتی کنترل نمود. در تفسیر رفتار مغناطیسی ناهمسانگردی شکل نقش درخور توجهی دارد.