سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اشکان دانش مسلک – کارشناس ارشد مهندسی موادء دانشگاه تربیت مدرس
محمود علی اف خضرایی – دانشجوی دکتری خوردگی و حفاظت از مواد – دانشگاه تربیت مدرس
علیرضا صبور روح اقدم – استاد یار خوردگی و حفاظت از مواد – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

فرایند اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی روشس است نسبتا نو در زمینه ایجاد پوشش هایی با سختی بالا مقاوم با سایش و خوردگی بر سطح فلزاتی همچون آلومینیوم تیتانیوم و منیزیم که قابلیت ایجاد لایه پسیو را دارا میباشند.در این پژوهش اثر تغییر فرکانس پالسهای اعمالی بر مورفولوژی سطحی و مقاومت خوردگی پوشش های ایجاد شده به این روش بر سطح آلیاژ آلومینیوم ۶۰۸۲ در الکترولیت قلیایی آلومینات سدیم – هیدروکسید پتاسیم مورد بررسی قرار گرفت.با استفاده ارز میکروسکوپ الکترونی روبشی مورفولوژی سطحی و مقطع عرضی پوشش های ایجاد شده بررسی گردید.نتایج حاکی از افزایش میزان تخلخل بر سطح پوشش های بدست آمده در فرکانسهای بالاتر میباشد.جهت بررسی مقاومت خوردگی از تست های پلاریزاسیون پتانشیوداینامیک و بوسیله دستگاه EG&G استفاده گردید.مقاومت خوردگی بذست آمده بیانگر آن است که در پالسهای اعمالی با فرکانس بالا پوشش مقاومت خوردگی بالاتری از خو نشان میدهد.