سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احسان شکوری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، ساخت و تولید دانشگاه تربیت مدرس
امیر حسین بهروش – دانشیار ساخت و تولید
عباس ذوالفقاری – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک، ساخت و تولید دانشگاه تربیت مدرس
محمد گلزار – استادیار مهندسی مکانیک ، ساخت و تولید دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این مقاله به بررسی اثر فشار دای اکستروژن بر روی خواص مکانیکی کامپوزیت چوب-پلاستیک پرداخته شده است. خواص مکانیکی محصول نهایی، بطور مستقیم بر انتخاب اندازه دستگاه اکستروژن و در نهایت بر روی هزینه سرمایه‌گذاری بر روی سیستم تولید، تاثیر دارد. در تحقیق حاضر، تغییر فشار مطلوب از طریق تغییر قطر خروجی دای صورت گرفته و مقدار فشار در هر حالت اندازه‌گیری شده است. با انجام تست‌ کشش، مقدار استحکام کششی نمونه‌های تولیدی، اندازه‌گیری و چگالی نمونه‌ها آزمایش شده است. نتایج نشان می‌دهند که با افزایش فشار دای اکستروژن، استحکام کششی چوب-پلاستیک افزایش می‌یابد.