سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدهادی یوسفی – کارشناس مهندسی مکانیک از دانشگاه کاشان
رضا اشرفی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه کاشان
سعید گلابی – دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه کاشان

چکیده:

دراین مطالعه تاثیر فشار در طراحی گلندپکینگ ها مورد بررسی قرار گرفته است چندین پارامتر موثر در طراحی گلندپکینگ ها وجود دارد که همواره دغدغه صنعتگران خاصه صنعت پمپ سازی و مخازن تحت فشار بوده است. از میان این پارامترها، فشار نقش بسیار مهمی را ایفا می کند. تحلیلهای تئوری که با استفاده از فرمولهای ریاضی و نتایج عددی حاصل از ان در این مقاله بدان اشاره گردیده است. به خوبی جوابگوی انتخاب و نوع چیدمان پکینگ ها بوده و مرجع مناسبی برای تجزیه و تحلیل این دسته از آب بندها به حساب می آیند.