سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم باباشاهی – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مواد
محمدحسین عنایتی – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مواد
مهدی صالحی – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مواد
احمد منشی – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مواد

چکیده:

در تحقیق حاضر تاثیر فعالسازی مکانیکی روی تشکیل سیالون نانو ساختار مورد بررسی قرار گرفته است . بدین منظور مخلوطی از پودرهای AlN و SiO2 با نسبت مولی ۲ به ۱ تحت عملیات فعال سازی مکانیکی قرار گرفت . عملیات فعال سازی در دو زمان ۱۰ و ۲۰ ساعت و در یک آسیاب گلوله ای سیاره ای انجام گرفت . مخلوط های پودری آسیاب شده در دماهای ۱۲۰۰° و ۱۳۰۰ به مدت زمان های۴ و ۲ ساعت عملیات حرارتی شد . پودرهای آسیاب کاری و عملیات حرارتی شده با استفاده از پراش پرتو ایکس( XRD ) مورد ارزیابی قرارگرفت . نتایج نشان داد که آسیاب کاری مخلوط پودر منجر به تشکیل سیالون β در دمایی کمتر از دمای گزارش شده توسط دیگر محققین شده است . افزایش زمان آسیاب کاری و زمان و دمای عملیات حرارتی باعث افزایش درصد تشکیل
سیالون β شد . سیالون β تولید شده در همه موارد ترکیب شیمیایی Si3Al3O3N5 داشت .