سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رسول طهماسبی – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
مسعود پنجه پور – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
مرتضی شمعانیان – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد حسن عباسی – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این تحقیق اثر فعال سازی مکانیکی بر تغییرات ساختار دمخلوط پودری هماتیت – گرافیت در حضور آهن مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، ابتدا درصدهای مختلفی از پودر آهن (صفر تا ده درصد وزنی) به مخلوط پودری هماتیت و گرافیت (با نسبت C/O = 1) اضافه گردید. سپس مخلوط های شامل هماتیت – گرافیت – آهن در زمان های مختلف ( صفر تا ده ساعت) تحت عملیات کار مکانیکی با آسیای گلوله ای قرار گرفت. نتایج XRD نشان داد که در اثر کار مکانیکی، بخشی از هماتیت به مگنتیت تبدیل و ساختار گرافیت به طور کامل آمورف می شود. همچنین با افزایش زمان کار مکانیکی، اندازه دانه در ذرات هماتیت به شدت کاهش و کرنش شبکه ای افزایش می یابد و آهن تغییرات مذکور را تشدید می کند. تصاویر SEM نشان داد ک کار مکانیکی باعث تشکیل ساختار کامپوزیتی و متراکم از ذرات می گردد. همچنین فعال سازی مکانیکی در حضور آهن موجب محبوس شدن ذرات ترد هماتیت و گرافیت در درون ذرات نرم آهن شده و باعث افزایش انرژی ذخیره شده در مخلوط پودری می گردد