سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نیما تاجیک – دانشجوی کارشناسی ارشد، اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندس
مسعود پنجه پور – استادیار – اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد
مرتضی شمعانیان – دانشیار – اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد
غلامرضا آریانپور – استادیار، اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد

چکیده:

در این تحقیق اثر فعالسازی مکانیکی بر دمای شروع تشکیل ترکیب بین فلزی Ni3AI مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین منظور ابتدا مخروط پودری نیکل و آلومینیم (به نسبت استوکیومتری Ni/AI=3) در زمانهای مختلف (۰ تا ۱۰ ساعت) تحت فرآیند آسیاب کاری با آسیاب سیاره ای قرار گرفت. سپس نمونه های آماده شده تحت آزمونهای XRD و SEM قرار گرفتند. پس از این مرحله به منظور بررسی اثر فعال سازی مکانیکی بر فرایند سنتز احتراقی ترکیب بین فلزی Ni3AI، نمونه های مذکور تحت آزمایش DTA توسط دستگاه STA قرار گرفتند. پیک های حاصل شده از آزمون های DTA نشان داد که با افزایش زمان فعال سازی مکانیکی تا ۸ ساعت، دمای شروع واکنش از ۶۲۷ درجه سانتی گراد تا ۵۸۷ درجه سانتی گراد کاهش یافته است. همچنین نتایج حاصل از آزمون های XRD و DTA بر نمونه ۱۰ ساعت آسیاب کاری، به خوبی مؤید تشکیل ترکیب بین فلزی Ni3AI نامنظم در محفظه آسیاب می باشد.