سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هادی آذر دودران – دانشکده مهندسی مواد- دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد حسن عباسی – دانشکده مهندسی مواد- دانشگاه صنعتی اصفهان
مسعود پنجه پور –

چکیده:

در این پژوهش اثر فعال سازی مکانیکی بر سینتیک احیای کربوترمی مولیبدنیت در حضور آهک مورد بررسی قرار گرفته است . بدین منظور نمونه های مخلوط پس از انجام فعال سازی مکانیکی در زمان های مختلف، در شرایط غیر همدما از طریق آنالیز حرارتی مورد مطالعه سینتیکی قرار گرفتند. تحلیل نتایج نشان داد که با ۱۰۰ ساعت فعال سازی مکانیکی انرژی اکتیواسیون واکنش از حدود ۱۲۱kCal/mol برای نمونه فعال نشده به ۵۱kcal/mol برای نمونه فعال شده به مدت ۱۰۰ ساعت کاهش می یابد . ضمنا مدل سینتیکی حاکم، مدل نفوذی است که کنترل کنندگی پدیده نفوذ اتم های گوگرد و اکسیژن و کلسیم را برای تشکیل فازهای میانی تایید میکند .