سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آرزو سلطانی – دانشجوی دوره دکتری جنگلداری و اقتصاد جنگل

چکیده:

امروز در جهان شاهد دستاوردهای عظیمی در بسیاری از زمینه ها هستیم . وضعیت آموزشی، بهداشتی، سطح زندگی و درآمد متوسط سرانه در بعضی نقاط جهان به طور چشمگیری افزایش یافته است . این پیشرفتها میانگین طول عمر بشر را افزایش داده و زندگی را راحت تر کرده است . ولی در همین جهان، نیمی از بشریت یعنی حدود ۳ میلیارد نفر، درآمد روزانه شان کمتر از ۲ دلار در روزاست. روزانه ۳۲۰۰۰ کودک در کشورهای در حال توسعه بدلیل فقرو نداری می میرند . از طرف دیگر در همین جهان با مسئله تخریب محیط زیست و منابع طبیعی مواجه هستیم . جنگلها به عنوان یکی از اجزای محیط زیست از ارزشمندترین منابع طبیعی و سرمایه های ملی است که دارای اثرات اجتماعی – اقتصادی و زیست محیطی فراوانی است . در بسیاری از مواقع ساکنان جنگلها مردم فقیر بوده اند زیرا مردم ساکن جنگل از تغییرات اقتصادی و اجتماعی به دور هستند و در مناطقی زندگی می کنند که اقتصاد بازار و پیشرفت تکنولوژی بوجود نیامده یا بسیار آرام است . درمباحث توسعه پایدار معمولاً وجود دور باطلی میان فقر و تخریب محیط زیست مسلم انگاشته می شود . به گونه ای که مردم فقیر برای تامین معاش خود به منابع طبیعی بعنوان سهل الوصول ترین منبع تامین معیشت و درآمد پناه برده و آن را با دامداری، استفاده برای تامین انرژی و تغییر کاربری به کشاورزی، بیش از حد مورد بهره برداری قرار می دهند و افزایش جمعیت نیز این وضعیت را تشدید می نماید و این باعث کاهش بازده زمین و تخریب منابع طبیعی می شود و محصولات آنها به لحاظ کمی و کیفی کاهش می یابد و در نتیجه فقیرتر می شوند و این چرخه ادامه می یاب د. بنابراین فقر و تخریب جنگلها به عنوان دو معضل مهم در کشورهای در حال توسعه مطرح می باشد . در مقاله حاضر به بررسی وضعیت جنگلها و میزان تخریب آنها در ایران و جهان، وضعیت فقر در ایران و جهان ، ارتباط جنگلها و فقر پرداخته و سپس برخی از توانمندیهای جنگل برای کاهش فقر عنوان شده است.