سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی فراهانی – کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد و متالوژی، دانشگاه علم و صنعت ایر
محمدرضا ابولالبی – استاد، دانشکده مهندسی مواد و متالوژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
منصور سلطانیه – دانشیار، دانشکده مهندسی مواد و متالوژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این پژوهش اثر یک فلاکس کلرایدی بر حلالیت کامپکت منگنز- آلومینیوم و مکانیزم عملکرد فلاکس مورد بررسی قرار گرفته است. آزمایشهای بازیابی بر روی کامپکتهای حاوی ۰ تا ۲۰% وزنی فلاکس انجام شدند. همچنین جهت بررسی تغییرات دمای کامپکت حین گرم شدن پیوسته و ردیابی واکنشهای گرمازای تشکیل ترکیب بین فلزی در آنها، یک قطعه از کامپکتها در یک کوره مقومتی به طور پیوسته حرارت داده، دمای آن توسط یک ترموکوپل اندازه گیری و تغییرات دمای کامپکت در طول زمان ثبت شد. نتایج نشان دادند که کامپکتهای حاوی ۱۵-۱۰% وزنی فلاکس سرعت انحلال بهتری نسبت به کامپکت فاقد فلاکس دارند. افزایش سرعت انحلال عمدتا در اثر کاهش شدید زمان نهفتگی بود. علت این امر، اثر فلاکس در کاهش دمای شروع واکنشهای تشکیل ترکیب بین فلزی ارزیابی شد. این کاهش دما به نقش فلاکس در حذف لایه اکسید از سطح ذرات آلومینیوم و منگنز نسبت داده شد. این مکانیزم به صورت شکستن لایه اکسید به کامپکتهای فاقد فلاکس نیز تعمیم داده شد.