سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن موحد – پژوهشگاه نیرو
فرخ امینی – پژوهشگاه نیرو

چکیده:

برنامه ریزی توسعه نیروگاههای کشور با توجه به نیاز به سرمایه گذاری سنگین جهت احداث نیروگاهها از اهمیت ویژه ای برخوردار است . در این مقاله روشهای مختلف برنامه ریزی توسعة سیستم تولید و معیارهای مورد توجه در هر یک از این روشها مورد بحث قرار گرفته و پس از آن نتایج حاصل از بررسی اثرات قیمت خاموشی بر توسعة بهینه سیستم تولید برق کشور به کمک نرم افزار WASP1 عنوان گردیده است . به منظور تصریح بیشتر اثر قیمت خاموشی روی هزینه های توسعه بهینه شبکه تولید، ظرفیت نیروگاهی مورد نیاز طی دوره زمانی ۱۴۰۰ – ۱۳۸۱ به ازای مقادیر مختلف قیمت خاموشی با استفاده از نرم افزارWASP . به دست آمده و هزینه های متناظر آنها با یکدیگر مقایسه شده است