سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی نساجی و پوشاک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مارال پیشگر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
خسرو فریزاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
رکسانا حاج دولت – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
سعید احمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

چکیده:

دراین تحقیق اثر لیزر در میزان رنگبری کالهای ۱۰۰% پنبه ای رنگرزی شده با برخی رنگزاها با ساختار ازو راکتیو و مستقیم و میزان مقاومت خمشی مورد بررسی قرارگرفته است جهت بررسی اثر لیزر روی رنگبری ابتدا نمونه ها توسط رنگزاهای C.I.Direct yellow 50 , C.I.Direct red 61 , C.I.Direct blue 8 و رنگزاهای C.I.Reactive yellow 84 , C.I.Reactive black 5 رنگرزی شده اند. سپس تحت عملیات لیزر با قدرتهای ۵۰ و ۱۰۰ % قرارگرفته اند مقادیر قدرت رنگی k/s و شاخصهای رنگی L*a*b* نمونه های شاهد لیزرندیده و لیزردیده توسط دستگاه اسپکتروفوتومتری انعکاسی اندازه گیری شده است. از نتایج به دست امده می توان دریافت کرد که افزایش قدرت لیزر باعث کاهش قدرت رنگی k/s نمونه ها و در نتیجه کم رنگ تر شدن کالاهای پنبه ای شده است.