سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا رهایی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علی دلنواز – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

مقاله حاضر اثر مؤلفه قائم زلزله را روی یک مدل پل قابی پیش تنیده شکل مورد بررسی قرار داده است .اثر مؤلفه قائم با تحلیل پل تحت سه شتابنگاشت مربوط به زلزله های طبس , نورث ریج و کوبه و از طریق تحلیلهای تاریخچه زمانی خطی ، غیر خطی و طیفی روی مدلهای سه بعدی و کامل بررسی شده است . در هر تحلیل پل یکبار تحت اثر سه مؤلفه زلزله و بار دیگر تحت اثر دو مؤلفه افقی زلزله به طور جداگانه تحلیل شده و نسبت اختلاف نتایج در دو تحلیل به نسبت نتایج مربوط به تحلیل پل تحت اثر بار مرده تنها مقایسه شده است . در نهایت ضمن مقایسه روشهای تحلیلی ذکر شده ، برای در نظر گرفتن اثرمؤلفه قائم ، اعمال ضرایبی روی بار مرده در طراحی پل پیشنهاد شده است .