سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد جلینی – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی و دانشج
علیرضا سبحانی – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی و دانشج
راحیل سعادت مصطفوی – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی و دانشج

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی تاثیر مالچ پلاستیک سیاه،روش آبیاری قطره ای و مقادیر مختلف آب و برهمکنش آنها روی عملکرد گوجه فرنگی در سال ۱۳۸۶ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی واقع در طرق به صورت طرح اسپیلت اسپیلت پلات در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. فاکتورهای طرح شامل مقادیر آب در سه سطح(۶۰، ۸۰ و۱۰۰ درصد نیاز آبی)در پلات اصلی،روش آبیاری در دو سطح(سطحی و زیر سطحی) در پلات فرعی و مالچ در دو سطح(مالچ و بدون مالچ) در پلات فرعی فرعی قرار داشتند. نتایج تجزیه آماری نشان داد که میزان آب، روش آبیاری و مالچ و اثر متقابل آب ومالچ روی عملکرد معنی دار می باشد.