سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

راحیل سعادت مصطفوی –
محمد جلینی –
علیرضا سبحانی –

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی تاثیر مالچ پلاستیک سیاه،روش آبیاری قطره ای و مقادیر مختلف آب و برهمکنش آنها روی کارایی مصرف آب و خصوصیات کیفی گوجه فرنگی در سال ۱۳۸۶ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی طرق به صورت طرح کرتهای دو بار خرد شده در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. فاکتورهای طرح شامل مقادیر آب در سه سطح(۶۰، ۸۰ و۱۰۰ درصد نیاز آبی)در کرت اصلی،روش آبیاری قطره ای در دو سطح(سطحی و زیر سطحی) در کرت فرعی و مالچ در دو سطح(مالچ و بدون مالچ) در کرت فرعی فرعی قرار گرفتند .تیمارهای روش آبیاری،مالچ ، اثر متقابل مقادیر آب و روش آبیاری و اثر متقابل مقادیر آب و مالچ روی کارایی مصرف آب تاثیر معنی داری داشتتند. و از نظر خصوصیا ت کیفی برای اسیدیته،اثر متقابل مقادیر آب وروش آبیاری و،برای اسید قابل تیتراسیون،مالچ و برای در صد ماده خشک میوه اثر متقابل آب و مالچ معنی دار شده اند و برای بریکس هیچ یک از تیمارها معنی دار نشدند