سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی علیدوستی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک
مجید قریشی – استادیار- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سیدمحمدمهدی هادوی – دانشیار- دانشگاه صنعتی مالک اشتر
امید بیات – دانشجوی دکترای مهندسی مواد

چکیده:

آلیاژ حافظه دار نایتینول TiNi ازجمله مواد پیشرفته ایست که امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته است. خواص بی نظیر اینآلیاژ، سبب شده تا کاربردهای بسیاری ازاین آلیاژ درساخت میکرو سیستمهای الکتریکی و مکانیکی، میکروعملگرها، میکروحسگرها و شیرهای دقیق مشاهده شود. اما مسأله بزرگی که برسر راه توسعه این آلیاژ قرار دارد، پیچیدگیهای تولید قطعه ازاین آلیاژ است، خواص کارسختی و حساسیت در برابرتنشهای حرارتی ومکانیکی از یک سو و حجم کوچک و مینیاتوری بودن اکثر قطعات از سوی دیگر سبب شده تا فرآیندهای ماشین کاری متداول پاسخگوی نیازهای ساخت قطعات نباشد. ماشینکاری با تخلیه الکتریکی EDM با توجه به ویژگیها و پیشرفتهای اخیر یکی از روشهای ماشین کاری مطرح درتولید قطعات نایتینولی است که به دلیل ویژگیهای مذکور نایتینول دارای موانعی نیز می باشد. در این تحقیق اثر پارامترهای ماشین کاری با تخلیه الکتریکی EDM آلیاژ حافظه دار نایتینول بر روی عملکرد فرآیند مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی نشان داد که نرخ براده برداری و خوردگی ابزار با افزایش انرژی تخلیه نسبت مستقیم دارد. همچنین بررسی توپوگرافی سطح گویای وجود یک لایه رسوبی و ترکهای ریز بسیار بر روی سطح می باشد.