سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

آرش بلدی – کارشناس ارشد مهندسی نانوفناوری (نانومواد) – دانشگاه تربیت مدرس
بهدخت فربد – کارشناس ارشد مهندسی مواد (شناسایی و انتخاب مواد) – دانشگاه تهران
عباس اکبرزاده – دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی و علم مواد – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

شرایط نورد سرد ورق های نازک منیزیمی AZ61 شامل دمای نورد، نرخ کرنش اعمالی و نوع روان کار مورد استفاده به منظور دست یابی به ورقی با کیفیت سطحی خوب و خواص مکانیکی مطلوب مورد بررسی قرار گرفت. جهت مطالعه اثر دمای نورد، در سه دمای محیط، ۱۰۰ و ۱۶۰ آزمایش نورد ورق ها انجام شد. با نورد در دمای ۱۶۰ علاوه بر تولید ورق با کیفیت سطحی بهتر، بعد از آنیل میکروساختار ریزدانه و یکنواختی ایجاد گردید. در بررسی اثر دو نرخ کرنش ۹ و ۱- s13 مشاهده شد که در صورت استفاده از نرخ کرنش کم، اگرچه کیفیت سطحی ورق خوب خواهد بود، ولی بعد از آنیل ساختار درشت دانه ای بدست می آید. بررسی اثر نوع روان کار با بهره گیری از دو ماده رایج یعنی روغن و آب صابون نشان داد که تفاوت قابل ملاحظه ای در میکروساختار و سختی ورق ایجاد نمی شود