سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی اشرف مهرابی – دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
منصور امیدی – دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
بدرالدین ابراهیم سبد طباطبایی – دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور بررسی پاسخ حاصل از کشت آزمایشگاهی ریز نمونه های مختلف و نحوه تاثیر آنها بره مدیگر در شرایط کشت همجواری از گیاهچه های ۶ روزه ژنوتیپ کلورت ریز نمونه های لبه زیر لبه و ریشه تهیه و در محیط کشت موزائیک و اسکوک تغییر یافته (با حذف یرویدرکسین ـ HCL و بیکوتینیک اسید، همراه با ۰/۴ میلی گرم در لیتر تبامین ـ HCL 2 میلی گرم در لیتر بنزیل آمینو پورس و ۰/۲ ملی گرم در لیتر نفتالین استیک اسید ترکیب لبه ـ زیر لبه بهترین پاسخ را از نظر پینه زایی نشان داد.