سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

معصومه پاغنده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد منشی – دانشیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
رحمت اله عمادی – استادیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این پژوهش شش ترکیب مختلف که پتانسیل استفاده در تولید جرمهای نسوز کم سیمان اسپینلی دارند شامل بوکسیت و منیزیت کلسینه، آلومین کلسینه و منیزیت کلسینه، سیمان نسوز و میکروسیلیس، آلومین کلسینه و میکروسیلیس، بوکسیت و پوسته اکسیدی و آلومین کلسینه و پوسته اکسیدی مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه ها پس از پرس و خشک شدن در دما ی ۱۴۰۰ درجه سانتگیراد به مدت ۲ ساعت قرار گرفتند و آزمایشات XRD به منظور شناخت فازهای بوجود آمده انجام شد. با تشریح فازهای دیرگداز و یا زود ذوب در هریک از جفت های ترکیبی شش گانه که در متن مقاله بررسی شده است چنین نتیجه گیری گردید که بوکسیت اگریگیت (کلوخه) پایدار و میکروسیلیس بایندر(پیوند دهنده) مشکل آفرین است که مقدار آن در ترکیب جرم ها باید به حداقل کاهش یابد. برای ایجاد اسپینل درجا از نوع MgAl2O4 تلفیق آلومین کلسینه و منیزیت کلسینه بهترین همبسته و برای ایجاد اسپینل هرسینیتی از نوع FeAl2O4 تلفیق آلومین کلسینه و پوسته اکسیدی نورد مناسب می باشد.