سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدعلی عقابیان – دانشگاه علوم پزشکی تهران، گروه فیزیک پزشکی، ایران
نادر ریاحی عالم – دانشگاه علوم پزشکی تهران، گروه فیزیک پزشکی، ایران
شاهین مهدیپور – مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی، ایران

چکیده:

نایکتواختی در ارسال و دریافت RF یکی از مهمترین عوامل ایجاد نایکنواختی در تصاویر MRI بوده و در مطالعات کمی MRI یک عامل مهم خطا به شمار می رود. بخشی از این نایکنواختی مشخصه ذاتی کویلهای RF بوده و بخشی دیگر از آن ناشی از برهم کنش میدان RF با ماده مورد تصویربرداری است. در این مقاله به کمک روشی که قبلا توسط همین گروه مطرح شده بود، نایکنواختی میدان RF ارسالی یک کویل حجمی سر در دو فانتوم روغن و آب و همچنین در شرایط in vivo مغز اندازه گیری و با هم مقایسه شده‌اند. نتایج نشان می دهد که نایکنواختی RF در فانتوم آب بیشتر از مقدار نایکنواختی در فانتوم روغن است. نشان داده شد که این مقدار حتی از نایکنواختی B1 در شرایط in vivo نیز بیشتر است. شکل نایکنواختی نشان می دهد که در شرایط آزمایش، هم در فانتوم آب و هم در شرایط in vivo ، اثر موجهای ایستا غالب است.