سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی اکبر ایمانی – مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام اردبیل
محمد مقدم – دانشگاه تبریز
مصطفی ولیزاده – دانشگاه تبریز

چکیده:

به منظور مطالعه اثر متقابل ژنوتیپ محیط برای تعیین پایداری ارقام تعداد ۲۵ ژنوتیپ عدس، شامل ۲۳ ژنوتیپ بومی اردبیل و دو ژنوتیپ شاهد طی سال های ۷۶-۷۷ به ترتیب در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دانشگاه آزاد واحد اردبیل و آلاروق اردبیل ارزیابی شدند در هر سال دو آزمایش در شرایط دیم و آبی با طرح پایه بلوک های امل تصادفی اجرا گردید.