سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فریبرز پیغامی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
مصطفی ولیزاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
محمد ضعیفی زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

چکیده:

وجود اثر متقابل ژنوتیپ x محیط یا به عبارت دیگر یکنواخت نبودن عملکرد نسبی ژ«وتیپ ها در محیط هایم ختلف کار به نژآد گران را در ارزیابی گزینش و معرفی ارقام تعیین برتری وارینه ها با مشکل مواجه می سازد. به همین منظور برای بررسی اثر متقابل ژ«وتیپ x محیط آزمایشی بصورت اسپلیت بلوک با ۳ تکرار در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در پاییز سال ۷۷ در ایستگاه تقحیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل بر روی ۴۴ رقم گندم اجرا گردید.