سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدعلی ملکی – دانشکده فیزیک ، مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه ، زنجان
مالک زارعیان – دانشکده فیزیک ، مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه ، زنجان

چکیده:

در این مقاله اثر مجاورت ابررسانایی در یک ساختار فرّومغناطیس حوزه تمیز ایِ متشکّل از دو لایه فرّومغناطیس، که مغناطشهایی با آرایش پاد موازی هم دارند، بررسی می شود . با استفاده از رهیافت تابع گرین شبه کلاسیکی توابع پارامتر نظم ابررسانایی و چگالی حالتها را بر حسب پارامترهای مشخّصه سیستم محاسبه کرده و نفوذ همبستگی های ابررسانایی را به داخل حوزه های مغناطیسی بررسی می کنیم . نشان داده ایم که در پیکربندی پاد موازی مغناطشها احتمال این امر وجود دارد که پارامتر نظم ابررسانایی در داخل فلزّ فرّومغناطیس با ساختار حوزه ای تقویت گردد