سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید بخششی – کارشناس ارشد مهندسی پلمیر
سیدرضا غفاریان – دانشیار دانشکده مهندسی پلیمر -دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

از پودر مس در چهار اندازه متفاوت و درصد ترکیبهای کمتر از ۵۰%حجمی برای تقویت ماتریس پلی تترا فلورواتیلن استفاده شده است.نتایج نشان دهنده تقویت مقاومت سایشی بین دو تا سه مرتبه دهدهی و رشد محدود در ضریب اصطکاک است.ذرات ریزتر به دلیل سطح ویژه بیشتر امکان انتقال حرارت اصطکاکی و تنش تربیولوژیکی بهتری را فراهم میکنند.همچنین به دلیل ابعاد کوچک این ذرات مکانیزم تربیولوژیکی سه جسمی در مورد انها برقرار است که نسبت به مکانیزم دو جسمی ممانعت تربیولوژیکی کمتری را موجب میشود بنابراین به طور کلی ذرات ریز تقویت سایشی محسوس تر و رشد کمتر در ضریب اصطکاک را فراهم میکنند.