سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حمید رستگار – محقق ایستگاه تحقیقات کشاورزی جهرم

چکیده:

متوسط تولید مرکبات کشور حدود ۱۶/۵ تن در هکتار است، در حالیکه متوسط تولید جهانی مرکبات بین ۲۵-۵۰ تن در هکتار ذکر شده است . یکی از علل عمده پائین بودن عملکرد هکتاری در باغات کشور ، عدم مصرف متعادل کود و یا به عبارت دیگر تغذیه نامطلوب درختان مرکبات است.در بررسیهای انجام شده برروی نتایج تجزیه شیمیائی برگ حدود ۱۰۰۰ باغ مرکبات شامل ارقام پرتقال ، نارنگی و لیموشیرین و مشاهدات ظاهری در سطح استان فارس مشخص گردید که در بسیاری از باغات کمبود شدید عنصر روی در مرکبات سرشاخه های جوان را در تاج درخت دچار
خشکیدگی کرده و در دراز مدت تا حدود زیادی باردهی گیاه را از بین برده است . با توجه به اینکه سولفات روی تولیدی در کشور نیز بعنوان یک منبع ارزان و مؤثر برای کنترل کمبود روی در محصولات مختلف ارزیابی گردیده است، تعیین بهترین و اقتصادی ترین منبع و میزان این عنصر در روش محلولپاشی در منطقه لازم بوده و مسلما اجرای مفید چنین تحقیقی جهت تعیین میزان روی مورد نیاز مرکبات شهرستان از منبع سولفات در مقایسه با کلات روی وارداتی با هزینه زیاد می تواند در اقتصاد باغداران منطقه و کشور مؤثر باشد