سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

وفا توشیح – مرکز تحقیقات کشاورزی کردستان

چکیده:

به منظور تامین کود سرک در مراحل مختلف رشد فیزیولوژیکی گندم دیم از طریق محلول پاشی و مقایسه آن با روش مکود پاشی سرک در منطقه و تاثیر آن بر عملکرد کمی و کیفی ارقام گندم آزمایشی با دو رقم گندم دیم سرداری و سبلان و شش مرحله محلول پاشی کود اوره شامل شاهد (بدون محلول پاشی) و محلول پاشی به میزان ۲۰ کیلوگرم ازت خالص در هکتار (با غلظت پنج درصد) در مراحل پنجه دهی (B2)، ساقه رفتن (B3) ظهور برگ و پرچم (B4)، گرده افشانی(B5) و بالاخره محلول پاشی توام با سم علفکش تو ـ فور ـ دی (با غلظت دو در هزار) در زمان مبارزه با علف های هرز (B6) در سه تکرار و به مدت سه سال زراعی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم قاملو اجرا شد.