سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمودرضا رمضان پور – مرکز تحقیقات کشاورزی مازندران
حسین رزاقیان – موسسه پنبه داراب
محمدجعفر ملکوتی – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

پنبه یکی از گیاهان مهم صنعتی است که از سالیان پیش در ایران کشت گردیده ولی به دلائل مختلف از جمله مسائل تغذیه ای عملکرد آن پایی نتر از میانگین جهانی بوده است قرمزی برگ پنبه مشکل جدی در ناهنجاری باز شدن غوزه هاست و این عامل برع ملکرد پنبه اثر سو دارد. تحقیق حاضر به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های ککامل تصادفی در ۳ تکرار در سال ۱۳۷۹ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی داراب اجرا گردید.