سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محسن سیلسپور – موسسه تحقیقات خاک و آب

چکیده:

به منظور بررسی امکمان افزایش کیفیت دانه گندم از طریق بالا بردن درصد پروتئین با مصرف ازت پس از دوران گلدهی این پژوهش با چهار تیمار کودی در سه تکرار در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی به مدت سه سالزراعی در مرکز تحقیقات کشاورزی ورامین ایستگاه تحقیقات کشاورزی خاوه به مرحله اجرا درآمد.