سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدهادی هاشمی فندقلویی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی مهندسی مواد مرکب، دانشگاه صن
علی محمد حبیب الله زاده – استادیار، گروه مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه سمنان
محمد نوری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی – شناسایی و انتخاب مواد، دانشگاه

چکیده:

افزودن سرب به میزان ۰/۰۶ درصد وزنی مذاب چدن داکتیل، سبب تخریب و تغییر شکل گرافیت های کروی به گرافیت های خرچنگی و گرافیت های کرمی – به کروی می شود. به منظور خنثی سازی اثر سرب، از میش متال به میزان ۱، ۳، ۵ و ۱۰ درصد وزنی مقدار فروسیلیس منیزیم مصرفی (FeSi5Mg)، به مذاب چدن افزوده شد. بررسی های متالوگرافی نشان داد که می توان اثر این میزان سرب را توسط میش متال به میزان ۳ درصد وزنی فروسیلیس منیزیم، به طور کامل خنثی کرد و مجددا به گرافیت های کروی در ریزساختار چدن دست یافت. روش دیگری که در این تحقیق برای خنثی سازی اثر مخرب سرب در چدن داکتیل آزمایش شد، روش رسوب دهی سرب در کف بوته بود. به طوری که در این حالت بعداز ۵ دقیق زمان دهی به مذاب چدن داکتیل آلوده به ۰٫۰۶ درصد سرب در دمای ۱۴۰۰ درجه سانتیگراد، نمونه حاصل از مذاب فوقانی بوته دارای گرافیت های کروی بیشتری نسبت به نمونه حاصل از مذاب تحتانی بوته بوده است.