سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد حاجی ابراهیمی – فوق لیسانس مهندسی پلیمر، پژوهشگر، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران،
محمود پروازی نیا – دکتری مهندسی شیمی، عضو هیئت علمی، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، پ
حسن عربی – دکتری مهندسی پلیمر، عضو هیئت علمی، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران،
عزیز ا… نودهی – فوق لیسانس مهندسی شیمی، عضو هیئت علمی، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایر

چکیده:

در این پژوهش، کوپلیمرهای استایرین- دی وینیل بنزن متخلخل به روش پلیمریزاسیون تعلیقی در حضور ۱۲۰% حجمی مخلوط تولوئن- سیکلوهگزان تهیه شد. سپس اثرترکیب درصدرقیق کننده برروی مورفولوژی سطح ومیزان سطح ویژه داخلی ایجاد شده روی کوپلیمر در غلظت ثابت عامل ایجاد اتصالات عرضی( ۴۰ % وزنی دی وینیل بنزن) مورد بررسی قرار گرفت. براساس نتایج حاصله از آزمون هایBET برای تعیین سطح ویژه داخلی و SEM جهت مشاهده مورفولوژی )سطح دانه های پلیمر) معلوم شد که با ازیاد درصد حجمی حلال بد در مخلوط رقیق کننده ، میکرو ژلهای ایجاد شده درشت تر شده ومقدار تخلخل پلیمرزیاد میگردد. همچنین با کاهش درصد تولوئن در مخلوط حلال، دانسیته پلیمرکاهش می یابد.