سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی خلاء

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد میرشکاری سلیمانی – دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف
روح ا… عظیمی راد – دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف
امید اخوان – دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف
علیرضا مشفق – دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این تحقیق، خواص آبدوستی و اپتیکی لایه نازک اکسید تیتانیوم (TiO2) که به روش اسپاترینگ واکنشیRFدر محیط (O2 40%) + (Ar 60%) شد داده شده، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است . برای بررسی خاصیت آبدوستی نمونه ها از اندازه گیری زاویه تماس قطرات آب با سطح فیلم استفاده شد . این زاویه با تابش اشعه ماورای بنفش روی سطح فیلم به میزان قابل توجهی کاهش می یابد . همچنین خاصیت آبدوستی با قطع تابش اشعه ماورای بنفش به تدریج از بین می رود . ضرایب عبور و بازتاب لایه با روش طیف سنجی نوری در محدوده طول موج مرئی و ماورای بنفش نزدیک (UV-Vis) اندازه گیری گردیدند . همچنین با استفاده از مقادیر جذب و بازتاب، انرژی گاف لایه (Eg) به میزان ۳/۱۹ eV محاسبه گردید . درخاتمه، بااستفاده ازآنالیز طیفهای پراش اشعه X ، ساختار پلی کریستالی لایه نازک مشخص گردید