سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرهاد نبی زاده – کارشناس ارشد مهندسی ژئوتکنیک، دانشگاه مازندران، دانشکده عمران
عسکر جانعلی زاده چوببستی – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه مازندران، دانشکده عمران

چکیده:

یکی از مهترین عوامل در پیش بینی رفتار واقعی خاکها، استفاده از مدلهای رفتاری خصوصا مدلهای رفتاری الاستوپلاستیک برای در نظر گرفتن رفتار غیر خطی آنها می باشد. استفاده از این مدلها گرچه باعث پیچیدگی بیشتر در شبیه سازی رفتار سازههای ژئوتکنیکی می گردد، ولی نتایج واقعی تری را به دنبال دارد. به همین جهت توسعه مدلهای رفتاری پیشرفته تر و نشان دادن قابلیتهای آنها در پیش بینی رفتار هاکها تحت شرایط مختلف ونیز جایگذاری این مدلها درنرم افزارهای اجزاء محدود، یکی از محورهای مهمپژوهشهای تئوریک فعلی در مهندسی ژئوتکنیک بشمار می آید. لذا با استفاده از تحلیلهای انجام شده در این مقالعه سعی شده است تا برای یک کار عملی گودبرداری مرحله ای (Excavation)، مدلهای رفتار موهر کلمب و سخت شوندگی (Hardening Soil Model) در فضای نرم افزار Plaxis 7.2 ، بکارگیری شود و نتایج حاصل از اثر این مدلهای رفتاری بر مدل ساخته شده با نتایج بدست آمده از محل مقایسه گردد. مشاهده می شود که مدل سخت شوندگی تطابق بسیار خوب با نتایج بدست آمده از واقعیت دارد.