سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: دهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رضا قاضی – دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این مقاله تأثیر مدلهای بار بر رفتار دینامیکی شبکه AC/DC مورد بررسی قرار می گیرد . بطور کلی بارها به دو دسته بارهای استاتیکی و بارهای دینامیکی تقسیم بندی می شوند که بارهای استاتیکی بوسیله توابع غیرخطی از ولتاژ باس و بارهای دینامیکی با یک ماشین القایی معادل، مدلسازی می گردند . کنترل کننده های اعمال شده به شبکه AC/DC که در این مقاله به مطالعه عملکرد آنها در مقابل تغییرات بار می پردازیم، کنترل مدولاسیون DC ، کنترل مدولاسیون AC و پایدار کننده سیستم قدرت (PSS) می باشند . مطالعات انجام گرفته با استفاده از مدل خطی شبکه AC/DC بوده که این مدل با خطی سازی هرکدام از عناصر شبکه به تنهایی و اتصال آنها توسط روش بهم پیوستن اجزاء محاسبه می شود . همچنین محاسبات حساسیت مقادیر ویژه نسبت به هر پارامتر شبکه AC/DC توسط روش بهم پیوستن اجزاء بسادگی امکان پذیر می باشد . بنابراین با استفاده از حساسیت مقادیر ویژه نسبت به مشخصات انواع بار می توان رفتار دینامیکی مودهای غالب سیستم ( مودهای الکترومکانیکی ژنراتور ) را در اثر تغییرات بار پیش بینی نمود