سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید شکاریان – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی ، دانشگاه تربیت معلم
علی قنبری – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت معل
نصار خالدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکاتیک خاک و پی، دانشگاه تربیت معلم

چکیده:

در روشهای کلاسیک طراحی دیوارهای حایل انتخاب صحیح ضریب فشار فعال از اهمیت بسزایی برخوردار است. نظریه های مختلفی در مورد توزیع فشار خاک بر دیوارهای حائل ارائه شده است، با این حال برای توده های مسلح شده توزیع فشار وارد بر دیوار با توزیع فضار توده های غیر مسلح تفاوت می کند. از عوامل مهم در توزیع فشار، شدت و توزیع تغییر مکان جانبی دیوار می باشد. در این نوع دیوارها مقاومت برشی خاک، سختی دیوار، شیب میل مهار و همچنین فضای قائم بین میل مهارها، بر روی تغییر مکان دیوار و فشار خاک تاثیر گذار می باشد. در این مقاله با استفاده از تحلیل عددی سعی شده است میزان کاهش فشار فعال در اثر مسلح سازی توده مورد نظر با میل مهار مورد بررسی قرار گیرد.
در این نوشتار ضمن معرفی روشهای متفاوت بر آورد ضریب فشار فعال خاک و توزیع فشار فعال وارد بر دیوار در توده های مسلح شده، تحلیل های متعددی بر مبنای روش اجزاء محدود صورت گرفته و نتایج آن مورد بررسی واقع شده است. بررسی های عددی که برای یک دیوار ثقلی صلب انجام شده است نشان می دهد که در توده های مسلح شده با میل مهار فشار وارده بر دیوار به توجه به سختی، طول و تعداد فاصله میل مهارها از همدیگر کاهش قابل ملاحظه ای نسبت به حالت مسلح نشده خواهد داشت. همچنین نتایج بررسی ها نشان می دهد که مسلح سازی منجر به تغییر منحنی تغییر شکل دیوار شده و در مجموع میانگین تغییر مکان را کاهش می دهد